Team – Équipe – 队员

SONG Ke

SONG Ke

Fellow
GUO Shuai

GUO Shuai

Fellow
Clémence Lizé

Clémence Lizé

Fellow
ZHANG Jingyang

ZHANG Jingyang

Research Associate
Sara Abdel Kader

Sara Abdel Kader

Editor
Luigi Guerini

Luigi Guerini

Editor
Giulia Fantoni

Giulia Fantoni

Editor
Michele Caramel

Michele Caramel

Editor
Carmen Calì

Carmen Calì

Editor
FENG Shuyue

FENG Shuyue

Editor
SETSEN Yifei

SETSEN Yifei

Editor
Edoardo Formelli

Edoardo Formelli

Editor
Veronica Palestini

Veronica Palestini

Editor
Luca Rastelli

Luca Rastelli

Editor
Maria Sofia Macchioni

Maria Sofia Macchioni

Editor
Alice Patella

Alice Patella

Editor
Andrea Greco

Andrea Greco

Editor

Comitato Scientifico – Scientific Committee

Comité Scientifique – 学术委员会

CAI Xiongshan

CAI Xiongshan

Kuaishou Research Institute
CHEN Jingliang

CHEN Jingliang

Academy of Legal Culture ZUEL
FU Yulin

FU Yulin

Peking University
GAO Quanxi

GAO Quanxi

Shanghai JiaoTong University
HAO Zuocheng

HAO Zuocheng

Legal Policy Research Center
LIANG Zhiping

LIANG Zhiping

Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences
SUN Xianzhong

SUN Xianzhong

Chinese Academy of Social Sciences
WU Handong

WU Handong

IP Law Research Center ZUEL
XU Shenjian

XU Shenjian

China University of Political Science and Law
XUE Jun

XUE Jun

Peking University
YU Ronggen

YU Ronggen

Southwest University of Political Science and Law
ZHANG Qinyu

ZHANG Qinyu

China University of Political Science and Law
SHU Guoying

SHU Guoying

China University of Political Science and Law
SHAN Wenhua

SHAN Wenhua

Xi'an Jiaotong University
ZHANG Jianwei

ZHANG Jianwei

Beijing University of Chemical Technology
TONG Io Cheng

TONG Io Cheng

University of Macau